Voina

er viden kjent for sine provokative, politisk ladede aksjoner. Mest kjent er kanskje den monumentale fallosen de malte på vippebroen i St. Petersburg, den reiser seg foran F.S.B. (KGB) sitt hovedkvarter.

SHARE:
Tweet This Share on Facebook Share on Google+ Share on Diaspora