Pedagogical Poem (Arseny Zhilyaev and Ilya Budraitskis)

er et interdisiplinært prosjekt basert på forskning i skjæringspunktet mellom historie, samtidskunst og pedagogikk. Mer enn 100 arrangementer ble organisert ved Presnya Historical Memorial Museum i Moskva bare i 2012.

SHARE:
Tweet This Share on Facebook Share on Google+ Share on Diaspora