Publication: A STATE OF PRE-

PAST THE ‘POST-’ / GENERATION ‘PRE-’

From Non-Aligned to Re-Aligned Art and Politics

Internasjonal Symposium

Tensta Konsthall, Stockholm

(15.-16. mars, 2014) Det overordnede konseptet for RE-ALIGNED-prosjektet – PAST THE ‘POST-’ / GENERATION ‘PRE-’ From Non-Aligned to Re-Aligned Art and Politics – er utgangspunktet for diskusjonen. Perpetuum Mobilε, Tromsø Kunstforening og Tensta Konsthall (Maria Lind) inviterer til en internasjonal konferanse 25. – 26. januar 2014. Foredragsholdere fra hele verden vil snakke om temaene reist av RE-ALIGNED-prosjektet (med hovedfokus på Russland, Ukraina og Hviterussland), og knytte dem til en større, internasjonal diskusjon.

SHARE:
Tweet This Share on Facebook Share on Google+ Share on Diaspora