Kontakt

KURATORER

Ivor Stodolsky og Marita Muukkonen
Perpetuum Mobilε

Epost: PerpetualMobile (at) gmail.com

Perpetuum Mobile, etablert av Ivor Stodolsky og Marita Muukkonen i 2007,  knytter sammen kunst, praksis og undersøkelser i kuratorisk virksomhet som ofte favner på tvers av etablerte rammer for kunnskap. PM har bak seg et omfattende arbeid i Norden, Europa og andre steder i verden.

Perpetuum Mobile utvikler langvarige, tematiske prosjekter med konferanser, workshops, gjesteatelieropphold og større og mindre utstillinger. Det første av denne typen prosjekter var The Aleksanteri Cultural Fora, som omfattet en konferanse med tema Perestroika, en utstilling med ved Kiasma – Museet for Samtidskunt, Helsinki (The Raw, The Cooked and The Packaged – The Archive of Perestroika Art, 2007-2008), en serie filmvisninger ved det nasjonale filmarkivet og publikasjoner, blant annet FRAMEWORK (No. 8 In Need of Openess / Paths Not Taken).

PMs nye tematiske prosjekt, RE-ALIGNED, involverer partnere i Russland, Ukraina, Hviterussland, Finland, Tyskland, Sverige og Norge, der Tromsø Kunstforening tok det første initiativ til å starte og realisere prosjektet.

Andre pågående PM-plattformer er The Perpetual Gypsy Pavilion, lansert under den 53. Venezia-biennalen i 2009 og The Arts Assembly, et kunstdebatt-format, som har vært gjennomført i ulike sammenhenger, blant annet vunder ACSI i Helsinki, den 8. Manifesta-biennalen, ENSBA i Paris og CAFA i Beijing.

www.PerpetualMobile.org

TROMSØ KUNSTFORENING – INITIATIVTAKER OG MEDPRODUSENT

Tromsø Kunstforening
Muségata 2, Tromsø

Postadresse:
PB 362, N-9254 Tromsø
Kontor: (+47) 77 65 58 27
www.tromsokunstforening.no

Intendant
Svein Ingvoll Pederson
Tlf: (+47)41624549
E-post: svein.pedersen (at) tromsokunstforening.no

Koordinator
Annika Wiström
E-post: annika.wistrom (at) tromsokunstforening.no

Teknisk leder
Kåre Grundvåg

Kommunikasjon og formidling
Hanne Gudrun Gulljord
Tlf: +(47) 47758551
E-post: hanne.gulljord (at) tromsokunstforening.no

SPONSORER OG SAMARBEIDSPARTNERE

Vi retter en stor takk til alle støttespillere og samarbeidspartnere, store og små, som gjør dette prosjektet mulig:

 

funding-logos

SHARE:
Tweet This Share on Facebook Share on Google+ Share on Diaspora