Translit

Translitkanalble grunnlagt i 2005, og er en antologi for litteratur og kritikk og et publiseringsfellesskap av poeter, filosofer og humanister. De setter søkelys på ulike konfliktområder innenfor moderne litteraturteori og litterære prosesser.

SHARE:
Tweet This Share on Facebook Share on Google+ Share on Diaspora