Rebel Karaoke, 2011-2013, interaktiv videoinstallasjon

Ivan Brazhikin

Rebel Karaoke- Tromsø 2013 - for web-3 Rebel Karaoke- Tromsø 2013 - for web-2 Rebel Karaoke- Tromsø 2013 - for web-1Rebel Karaoke er en audiovisuell installasjon. Her møter man filmopptak fra demonstrasjoner og politiske markeringer i Russland og fra andre steder i verden hvor behovet for å markere et tydelig politisk standpunkt de siste årene har blitt vekket på nytt.  Protestene og demonstrasjonene blir her gjort til karaokevideoer. Man får som betrakter selv muligheten til å handle, til aktivt å vise solidaritet med mennesker et annet sted i en annen situasjon. Man får sammen med dem rope ut deres progressive politiske slagord. Verket utfordrer den som ser det, og som deltar, til å bli en av demonstrantene – dermed inntar man også et politisk standpunkt.

SHARE:
Tweet This Share on Facebook Share on Google+ Share on Diaspora