Chto Delat? / What is To Be Done?

30_communal

hvis navn er hentet fra “Hva må gjøres?” av Chernyshevsky (1863) og Lenins kjente pamflett (1902), forener politisk teori, kunst og aktivisme. De er en selvorganisert plattform for kulturarbeidere som ble etablert i 2003. Kunnskapsproduksjon blir her politisert gjennom refleksjon omkring og redefinering av hva uavhengighet og selvstendighet er i ulike kulturelle praksiser.

/////////////////////////////////////

Kollektivet Chto Delat (What is to be done?), etablert i 2003 i St. Petersburg, åpner et rom med utgangspunkt i behovet for å forene politisk teori, kunst og aktivisme. Medlemmene i kollektivet inkluderer kunstnere, kritikere, filosofer og forfattere fra St. Petersburg og Moskva (se fullstendig liste på www.chtodelat.org).

Virksomheten i kollektivet tar form som kunstprosjekter, seminarer og offentlige kampanjer. Videoverk, installasjoner, veggmalerier, pedagogiske skuespill, musikaler, offentlige aksjoner og radioprogrammer produsert av kollektivet har alle som første krav at de skal ha en opplysende funksjon. Motto for alle aktivitetene er: utdanne, underholde, inspirere. Og hensikten er å undergrave den måten kulturproduksjonen er organisert på.

Chto delat har utgitt en tospråklig avis på engelsk og russisk om temaer som er sentrale for engasjert kultur. Avisen setter søkelys på politisering av den russiske kulturen samtidig som den opprettholder en internasjonal dialog. Avisene er oftest laget som en del av selvorganiserte kollektive initiativer som kunstprosjekter, seminarer og aktivistkampanjer.

Chto Delat har hatt sine seneste separatutstillinger ved Staatliche Kuntsthalle Baden-Baden (2011), Cologne Kunstverein (2011), Moderna Gallerija Ljubliana (2011) og ICA London (2010). Arbeider av gruppen har vært del av viktige utstillinger som Former West, Haus der Kulturen der Welt, Berlin 2013; den 10. Gwangju-biennialen, Gwangju, Sør-Korea (2012); Ostalgia, New Museum (2011); den 9. Istanbul-biennalen (2009); Plug-ins, Van Abbemuseum (2008). Chto Delats medlemmer er representert i flere sentrale, internasjonal fora knyttet til kunst og teori.
http://www.chtodelat.org/

SHARE:
Tweet This Share on Facebook Share on Google+ Share on Diaspora