Marita Muukkonen

Marita Muukkonen er medkurator for RE-ALIGNED ART. Hun startet opp Perpetuum Mobile sammen med Ivor Stodolsky. Muukkonen har blant annet vært kurator ved HIAP – The Helsinki International Artists-in-Residence Programme, kurator ved FRAME – The Finnish Fund for Art Exchange, redaktør for FRAMEWORK – The Finnish Art Review og arbeidet i perioden 2001-2005 ved NIFCA The Nordic Institute for Contemporary Art.

http://www.PerpetualMobile.org

SHARE:
Tweet This Share on Facebook Share on Google+ Share on Diaspora