Academic comments on the Kunstkritikk review (Norwegian)

Innlegg fra Dag Solhjell on KUNSTKRITIKK
about RE-ALIGNED ART https://www.re-aligned.net/re-aligned

Tromsø Kunstforening

13:2022.10.13

Det vi ser i Tromsø Kunstforening nå er nok ikke bare en ny trend i kunsten. Det er et uttrykk for en sterkere kritikk fra kunstneres side av de stadig mer autoritære regimene i de de fleste av landene i Sentral- og Øst-Europa. Det er en slags fortvilelsens kunst, en følelse av at den frihet som ble vunnet da “Berlinmuren falt” nå er i ferd med å gå tapt. Den aksjonistiske formen mange av verkene som dokumenteres i utstillingen tar, er valgt fordi nettopp fordi den lar seg dokumentere i digitale medier og kan spres over hele verden. De teamene som står bak dem er langt større enn de vi ser i dokumentasjonen. Prosjektene krever planlegging, god gjennomføring, og påfølgende redigering av det som blir registrert. En god del humor er også med, en latterliggjøring av makthavernes maktapparat.

Utstillingen i Tromsø kunstforening demonstrerte også en glimrende utnyttelse av bygningen, i en scenografi som forsterket kunstverkenes politiske budskap. Jeg kan ikke huske en utstilling der som har gjort større inntrykk på meg. Den burde vises flere steder i Norge.

Det mener
Dag Solhjell

http://www.kunstkritikk.no/kritikk/generasjon-pre/

Skjul leserinnlegg

SHARE:
Tweet This Share on Facebook Share on Google+ Share on Diaspora