Raumlabor

Raumlabor – tilalaboratorio – työskentelee arkkitehtuurin ja julkisen taiteen välimaastossa. Se syntyi vuonna 1999 Berliinissä vastauksena muurin murtumista seuranneeseen nopeaan ja hallitsemattomaan kehitykseen kaupungissa. Arkkitehtiryhmän leikkisä lähestymistapa kritisoi arkkitehtonisen tuotannon hallitsevaa otetta toteuttamalla väliaikaisia, kaupunkiympäristöä muokkaavia projekteja, joita se kutsuu urbaaneiksi prototyypeiksi. Lähestymistapa ei vain kritisoi virallisia suunnitteluprojekteja vaan pyrkii myös vaikuttamaan niihin. Se luo projekteja  tapahtumien, performanssien ja teatterin ympärille. Keskeisenä strategiana on tehdä yhteistyötä insinöörien, sosiologien, paikallisten asiantuntijoiden, etnografien ja asukkaiden kanssa. Ryhmä työskentelee pääasiallisesti julkisessa tilassa. Projektit pyrkivät avaamaan tilan kommunikoinnille ja neuvottelulle, jotta uusia yhteyksiä voi syntyä ja konflikteja voidaan ratkoa. Ryhmälle arkkitehtuuri on ennen kaikkea sosiaalinen ilmiö, joka voi nostaa esille ongelmia, ja yrittää löytää ratkaisuja.

Tweet This Share on Facebook Share on Google+ Share on Diaspora