Jeremić & Rädle: Non-Googleheim

Rena Rädle & Vladan Jeremić

Non-Googleheim

Piirustuksia lentolehtisissä ja bandrolleissa. Työprosessi Lasipalatsin aukiolla.

Rena Rädle & Vladan Jeremić

Googleheim-museo tallentaa taidetta, joka on syntynyt viime vuosikymmenien vallankumouksista ja protesteista. Kokoelmissa on taiteilijoiden ja aktivistien sosiaalisten  on-line verkostojen kautta levinneitä  provokaatioita ja vastarintaa tiettyjä poliittisia järjestelmiä vastaan.

Museo hankkii tietoa yhtiöiltä, jotka markkinoivat tilastotietoja ja informaatiota, joka on kerätty verkossa olevista sosiaalisista medioista.  Infopaketteja löytyy jokaiseen makuun ja tarpeeseen, pääasiassa poliittisiin- ja markkinointikampanjoihin. Esimerkiksi vaaliehdokas voi hyödyntää ajankohtaisinta paikallista tarvetta vastaavaa some-ryhmien informaatiota kehitellessään vaalikeskusteluaan ja -kampanjaansa. Googleheim- museo valitsee ja esittää repäisevimmät ja vaarallisimmat tietopaketit.

Aikaisemmin merkityksellinen poliittinen toiminta ja vaatimukset menettävät poliittisuutensa levitessään laajalle yleisölle  Googleheim-galleriossa ympäri maailmaa .Tämä on helpoin tapa imeä tyhjäksi  vastavoimien kriittinen toiminta. 

Mitkä ovat sellaisia vastastrategioita, joilla vältyttäisiin Googleheim-museon digitaalisten arkistojen kaiken kattavuudelta? Voiko Googleheimin laimentavan vaikutuksen välttää siirtymällä viestimään digitaalisten verkkojen ulkopuolella, jolloin niitä ei voi jäljittää radioaalloista ja satelliiteista? Kuinka toteuttaa vallankumouksellista taiteellista toimintaa, joka ei muutu jäätelöksi Googleheimin pakaste-altaaseen?

Jeremić & Rädle aloittavat Googleheim-museo -allegorian kartoittamalla digitaalisiin arkistoihin liittyviä kysymyksiä, vaihtoehtoisia sosiaalisia paikkoja viestimiseen, museologiaa ja ajankohtaisia konflikteja suomalaisessa yhteiskunnassa. Tästä materiaalista he tekevät piirustuksia, kangasbanderolleja ja lentolehtisiä näytteille  ja jaettavaksi Lasipalatsin aukiolla.

Tweet This Share on Facebook Share on Google+ Share on Diaspora